Sayfalar

25 Aralık 2011 Pazar

Hemşirelik Bakım Planı Örnekleri

HEMŞİRELİK TANISI
AMAÇ
HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ
1.AĞRI

1.Ağrının nedeni ,ağrıyı azaltan ve arttıran faktörlerin tanınmasını sağlamak.                    2.Ağrının azaltılmasını veya sonlandırılmasını sağlamak.

1.Bilgi  eksikliğini gideriniz.İlgili etyolojik ve risk faktörleri değerlendirilir ve izlenir.                                               
 a-Biliniyorsa ağrının nedenleri ve süresi  açıklanacak.   
b-Yapılacak işlemlerden önce kısaca bilgi verilecek.     
c-Bağımlılık korkusunu  azaltmak için doğru bilgi sağlanacak.                                                      2.Kişinin ağrıya tepkisinin ,kabul edildiği gösterilecek.      
a-Ağrının varlığı onaylanacak.                                      
b-Ağrıya ilişkin konuşmaları dikkatlice dinlenecek.        
c-Ağrının gerçekten olup olmadığını tanımlamak için değil,daha iyi anlamak için değerlendirildiği iletilecek. 
 3.Ağrı ya da ağrı tedavisi hakkında yanlış anlamaların olup olmadığını belirlemek için aile değerlendirilecek. 
4.Bireyin ağrısını arttıran ya da azaltan nedenler tartışılacak.                                                               
  a-Aile üyeleri kendi aralarında kaygılarını paylaşma konusunda cesaretlendirilecek.                                   
b-Ailenin ağrıya ilişkin şüpheleri olup olmadığı değerlendirilecek.                                                       
c-Ağrı olmadığı zamanda da ilgi göstermeleri için aile cesaretlendirilecek.                                                 
5.Gün boyunca dinlenme fırsatları ve geceleri kesintisiz uyku olanağı sağlanacak.                                     
6.Akut ağrı sırasında(ağrılı işlemler) dikkati dağıtmak için zor olmayan bir yöntem öğretilecek.(sayı saymak,müzik dinlemek,ritmik olarak nefes almak vb.)                          
 7.Ağrıyı rahatlatıcı invaziv olmayan yöntemler öğretilecek.
 a-Gevşeme(sırt ovma,masaj,sıcak banyo vb.)               
b-Deri uyarımı(sıcak/soğuk uygulama)                    
8.Order edilen analjeziklerle kişinin en üst düzeyde rahatlaması sağlanacak.                                  
9.Analjezik uygulamasından 30dk sonra etkinliği değerlendirilecek.Analjeziklerin,solunum depresyonu ve yan etkileri yakından izlenir.                                           
10.Ağrı tanılama ve takip formuyla hasta takip edilecek.  
11.Ağrı ile birlikte hastada görülen diğer belirtiler gözlemlenecek.(terleme,bulantı,kusma,pupillalarda değişiklik,göğüs ağrısında EKG değişikliği vb.)        
12.Ağrı basınçla ilgili olduğunda uygun pozisyon verilir,musküler gerginlik azaltılır.                           
13.Ağrı kontrol ilaçları, hastanın uykusunu ve istirahatini bölmeyecek şekilde planlanır.

1.AĞRI                      (ÇOCUKLARA YÖNELİK GİRİŞİMLER)

1.Ağrının nedeni ,ağrıyı azaltan ve arttıran faktörlerin tanınmasını sağlamak.                    2.Ağrının azaltılmasını veya sonlandırılmasını sağlamak.

1.Çocuğun ağrı deneyimi değerlendirilecek.             a-Çocuğun ağrıyan yerini göstermesi istenecek.      b-Ağrıyı azaltan ve arttıran faktörler sorulacak.          c-Korku ve yanlızlığın ağrıyı arttırıp arttırmadığı değerlendirilecek.                                         2.Doğru söylenerek aşağıdaki konular açıklanacak.  a-Ne kadar acıtacak?                                            b-Ne kadar sürecek?                                             c-Ağrıyı ne azaltacak?                                   3.Tehdit edilmeyecek.(''Sakin olmazsan eve gidemezsin'' gibi)                                          4.Ebeveynlere onlar varken ,çocuğun daha çok ağlayabileceğini fakat güveni sağlamada onların burada olmalarının önemli olduğu açıklanacak.        5.Çocuğa işlemin gerekliliğini,onu iyileştirebileceğini açıklayarak ,işlemin kolayca yapılabilmesi için;sakin olmasının önemli olduğu belirtilecek.Eğer canı yanarsa ağlayabileceği ya da elinizi sıkabileceği belirtilecek.                                                             6.Doğruyu söylemenin önemi ebeveynlere öğretilecek.(Örnek: ne zaman ayrılacakları,ne zaman geri dönecekleri vb.)                                                 7.İşlemden önce ve işlem sırasında ne düşündüğü ve niçin böyle düşündüğünü paylaşması istenilecek.       8.İşlemin bittiği hemen söylenecek.                           9.Ağrı ile iyi başa çıktığı belirtilerek ;çocuğun gösterdiği dayanma gücü
ödüllendirilecek.(Örnek:Kahramanlık madalyası,şeker ,balon vb. )2.ANKSİYETE

1.Kendi anksiyetesini ve başetme yöntemlerini tanımasını,psikolojik ve fizyolojik rahatlıkta artma sağlamak.

1.Anksiyete düzeyi belirlenecek.                 
2.Rahatlığı ve güvenliği sağlanacak.(Örnek:Sakin ve yavaş konuşulacak ,empatik yaklaşım sergilenecek vb.)                                                                         
3.Uygunsa gerilimi azaltabilecek aktiviteler sağlanacak.                                               4.Yapılan her işlem öncesi hasta / hasta ailesi bilgilendirilecek, tedavi / bakıma katılımları sağlanacak.                                                  
5.Hasta ve ailesi  endişelerini ,duygu ve düşüncelerini açıklamak için cesaretlendirilecek.                      6.Doktorun orderı ile uygun girişim yapılacak.

2.ANKSİYETE              (ÇOCUKLARA YÖNELİK GİRİŞİMLER )

1.Kendi anksiyetesini ve başetme yöntemlerini tanımasını,psikolojik ve fizyolojik rahatlıkta artma sağlamak.

1.Basit yaşa uygun terimler,basit araçlar kullanılarak olaylar açıklanacak.                                             2.Alışık olduğu objeler bulundurmasına izin verilecek. 
3.Güven verici bir ilişki kurulacak.                    
4.Duyguları ifade etmeye cesaretlendirilecek. 
5.Ebeveynlerinin yanında olması sağlanacak.   
6.Çocuğun öfkesini;kabul edilebilir bir şekilde ifade etmesine izin verilecek ve buna cesaretlendirilecek.(Örneğin ; koridorda dolaşma , yüksek sesle konuşma vb.)

2.ANKSİYETE              (YAŞLILARA  YÖNELİK GİRİŞİMLER )

1.Kendi anksiyetesini ve başetme yöntemlerini tanımasını,psikolojik ve fizyolojik rahatlıkta artma sağlamak.

1.Kişinin kaygıları ortaya çıkarılacak.(Örnek;Finansal ,güvenlik,yaşam ortamları)                               2.Anksiyete genel girişimleri

3.RİTM BOZUKLUĞU           *Sinüs Taşikardi                 *Atrial Fibrilasyon         *Ventriküler Erken Atım *Ventriküler Taşikardi  *Ventriküler Fibrilasyon                                                                                                                   


1.Hasta yatak istirahatine alınacak.                        
2.EKG çekilecek.                                              
3.Doktor istemiyle monitorize edilecek ve ritm açısından takip edilecek.                                                    4.Aritminin tipi  ve hemodinamik parametreler açısından üzerindeki etki değerlendirilip doktora haber verilecek.    
5.Atrial fibrilasyonun tromboemboli riski açısından hasta gözlemlenecek.                                                 6.Doktor istemine göre medikal tedavi uygulanacak. 
7.Hastaya gerekli bilgilendirmeler yapılarak anksiyetesi azaltılacak.

4-BESLENMEDE DEĞİŞİKLİK

1.Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak

1.Diyetisyen ve doktor ile iletişime geçilecek.                                                           2.Enteral ,parenteral beslenme varsa ürün, veriliş hızı, miktarı, sıklığı, kalori miktarı,toleransı kontrol ve kayıt edilecek.                                                                                                 3.Bulantı kusma varsa gerekli önlemler alınacak.                                                              4.Yeterli ve dengeli beslenmenin önemi anlatılacak.


4-BESLENMEDE DEĞİŞİKLİK (Çocuklara Yönelik Girişimler )

1.Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak

1.Beslenme sırasındaki solunum hızı ve yorgunluk belirtileri söylenecek                          
2.Çocuk sık aralıklarla ve küçük öğünler şeklinde beslenecek.                                      
3.Diyetisyen ve aile ile iletişime geçilerek sevdiği yiyecekler verilecek.                              
4.Güvenlik için kesici,batıcı bardak, çatal vs. kullanılmayacak.                                    
5.Biberon ile besleniyorsa  biberonun ve emziklerin sterilizasyonunu sağlanacak.                    
 6.Emzik deliği çocuğu yoracak kadar küçük ,aspire edecek kadar büyük olmayacak.              
7.Beslerken bebek/çocuk uygun pozisyonda olacak.                                                 8.Beslenme sırasında ve sonrasında gazı çıkarılacak.                                                   9.Açılan mama uygun koşullarda korunacak.                                                                       10.Anneye anne sütünün yararları anlatılacak ,emzirmeye teşvik edilecek.                   
11.Anne emzirmeden önce ve sonra el yıkama ve meme ucu temizliği konusunda eğitilecek.

5.BİLGİ EKSİKLİĞİ

1.Hasta ve yakınlarının doğru bilgilenmesini sağlamak.

1.Hastaya hastalığı hakkında gerekli bilgiler verilecek.                                                    
2.Soru sormasına fırsat verilecek.                                                                                3.Güvenli ve etkili iletişim ortamı sağlanacak.                                                                     4.Hasta ve yakınlarıyla işbirliği sağlanacak.                                                                     5.Hasta yakınlarına ;Hasta ve ailesi Eğitim Kayıt Formu doğrultusunda eğitim verilecek ve kaydedilecek.

6.BULANTI KUSMA

1.Bulantı -kusmanın giderilmesi.              2.Hastanın iştahın açılması

1.Aldığı -çıkardığı takibi yapılacak.                                                                                2.Kusma ile çıkan içeriğin renk ve miktarı kaydedilecek.                                             3.Aspirayonu önlemek için uygun pozisyon verilecek.                                                     
4.NG kapalı ise açılıp drenaja bırakılacak.                                                                       
5.Sık sık  ve az yemesi sağlanacak.                                                                     6.Diyetisyenle  görüşerek menünün sevdiği  yemeklerden oluşması sağlanacak.                
7.Doktor istemine göre antiemetik tedavi uygulanacak.                                                   8.Kusma sonrası ağız bakımı verilecek.

7.DEHİDRATASYON RİSKİ

1.Sıvı volüm eksikliğini gidermek.

1.Vital bulgu ,aldığı çıkardığı ve kilo takibi yapılacak.                                                  2.Doktor istemine göre elektrolit takibi ve tedavisi yapılacak.                                       3.Dehidratasyon belirti bulguları (deri,mukoz membranlarda kuruluk , deri turgorunda azalma ,zayıf ve hızlı nabız,idrar renginde koyuluk) gözlenecek ve kaydedilecek.                              4.Doktor ve diyetisyenle görüşülerek uygun diyet verilecek.                                              5.Deri cilt ve doku bütünlüğü açısından kontrol edilecek, cilt bakımı sağlanacak.8.DİARE RİSKİ

1.Normal sıklık ve kıvamda gaita yapmasını sağlamak.

1.Hastanın normal barsak alışkanlığı değerlendirilecek.                                            2.Hastanın günlük defekasyon sayısı rengi miktarı ,kokusu değerlendirilecek ve hemşire notlarına kaydedilecek.                                                                                           3.Hastanın mahremiyetine özen gösterilecek.                                                                4.Diyare gelişmiş ise                                                                                                          a-Aldığı/çıkardığı takibi yapılacak.                                                                                        b.Hasta dehidratasyon belirti ve bulguları açısından gözlemlenecek.                                        
c.Hasta enteral besleniyorsa doktoru ile iletişime geçilecek beslenme hızı düşürülecek ya       da mama değiştirilecek.                                                                                                   d.Gerekirse doktora danışılarak beslenmeye ara verilecek.                                                    
e.Normal besleniyorsa yağsız ,lifsiz yumuşak diyet ile beslenmesi sağlanacak.                       
f.Yeterli sıvı alımı sağlanacak.                                                                                              g.Her defekasyon sonrası temizliğe dikkat edilecek perine bakımı ve cilt bakımı verilecek.

9.DIŞKI TUTAMAMA /KAÇIRMA (İNKONTİNANS)

1.İnkontinansı kontrol altına almak.

1.Önceki boşaltım alışkanlığı,diyeti ve yaşam şekli değerlendirilecek.                                    
2.Uygun ve tutarlı bir boşaltım zamanı ayarlanacak hastanın durumuna göre gerekli sıklıkta tuvalete gitmesi sağlanacak.                                                                                             3.Dışkı hacmini azaltmak için laksatif etki yapan gaz yapan lifli besinler diyetisyen ve doktor işbirliği ile  kısıtlanacak.                                                                                                     4.Dışkılama zamanı,dışkılama özelliği ,dışkı sayısı kaydedilecek.                                           
5.Yeterli sıvı alımı değerlendirilecek.                                                                                    6.Her defekasyon sonrası perine bakımı verilip deri bütünlüğü korunacak.                        
7.Hasta / ailesi konu ile ilgili eğitilecek ve eğitimler kayıt altına alınacak.

10.DOKU BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMA

1.Cilt bütünlüğünü korumak.2.Ağız mukozası bütünlüğünü saglamak

1.Cilt bütünlüğü ve ağız  içi degerlendirilecek                                                                 .2.Cilt temiz ve nemli tutulacak gerekirse nemlendirici uygulanacak.                                 
3.Hastanın durumuna göre gerekli sıklıkta ağız bakımı verilecek.                                         
4.Dudaklar nemlendirilecek .                                                                                          5.Yatak çarşaflarının temiz kuru ve kırışıksız olmasına özen gösterilecek.                           
 6.Kan dolaşınını hızlandırmak için aralıklı masaj yapılacak aktif pasif hareketler uygulanacak.   7.Gerekirse havalı ya da antidekübit yatağı kullanılacak .                                            
8.Bebek ve cocuklarda elektrotların yerleri her gün değiştirilecek.                                   
9.Vücut bakımı verilirken cilti  tahriş edici girişimlerden kaçınılacak.                               
10.Bası yarasının önlenmesi ve tedavisi talimatına uygun girişimler yapılacak.

11.DUYUSAL -ALGISAL DEĞİŞİMLER

1.Duyusal kayıpları erken saptamak hastanın bu kayıpları kompanse etmesini sağlamak

1.Beşduyu ile ilgili değerlendirme yapılacak.                                                                      2.Görme problemi varsa hastaya gören taraftan yaklaşılacak nesneler görebileceği şekilde yerleştirilecek başını çevirerek etrafı gözlemlemesi sağlanacak.                                       
3.Sıcak-soğuk algılama problemi varsa  hasta güvenliği için çok sıcak ve soğuktan korunacak. 
4.Hasta güvenliği ile ilgili önlemler alınacak.                                                                5.Hasta ve ailesine eğitim verilecek.

12.ELEKTROLİT DENGESİZLİĞİ

1.Elektrolit dengesini sürdürmek.            2.Oluşabilecek komplikasyonları önlemek (Aritmi,hipotansiyon)

1.Vital bulgu,Aldığı/çıkardğı,sıvı miktarı ve kilo takibi yapılacak.                                      
2.Sıvı elektrolit dengesizliklerini gösteren belirti ve bulguları (Yüksek ateş,uykuya eğilim,halsizlik,deri turgorunda bozulma,nabız ve tansiyon düzensizlikleri vb..)gözlemlenecek. 
3.Doktor istemine göre elektrolit takibi yapılacak,tedavi uygulanacak ve hastanın tedaviye cevabı gözlemlenecek.                                                                                            4.Bulantı kusma varsa doktor istemindeki antiemetik ilaç uygulanacak.                     
5.Kontrendike değilse sıvı alımı desteklenecek.

13.EMBOLİ

1.Tromboemboli gelişimini önlemek

1.Hastayı tromboemboli belirtileri ve bulguları acısından gözlemlenecek.                                  
a.periferik nabızları kontrol edilecek.                                                                                     b.Extremitelerin hareket düzeyini hassiyet,ağrı,kızarıklık vb ile değerlendirilecek.      
2.Pulmoner emboli belirti ve bulguları [ani gelişen dispne,taşipne,hypotansiyon ,taşikardi,jugular venlerde dolgunluk ,siyanoz,huzursuzluk ]gözlemlenecek                   .3.Aritmi yönünden takip edilecek.                                                                       4.Antiembolik çorap giydirilecek.                                                                               5.Fizyoterapistle işbirliği yaparak 
*Yatak içi aktif -pasif haraketler uygulanacak ,erken mobilizasyon ile hasta desteklenecek.                                                                         6.Hastada 5 duyu ile ilgili değişiklikler rapor edilecek.                                                           7.Doktor istemindeki antikoagülan tedavi uygulanacak

14.ENFEKSİYON RİSKİ

1.Olası enfeksiyonları ve pnömoni gibi komplikasyonları önlemek.   2.Mevcut enfeksiyonları kontrol altına almak.  3.Sekonder enfeksiyon gelişimini önlemek

1.Düzenli aralıklarla vital bulgular takip edilecek.                                                     2.Pansuman ,yara yerleri,temizliğine dikkat edilecek  .                                                     3.Gereksiz tanısal ve tedavi işlemleri yapılmayacak.                                                               4.Günlük olarak katater giriş yerlerindeki ve insizyon bölgesindeki kızarıklık,şişlik,agrı,sıcaklık ,trombofilebit gibi enfeksiyon belirti ve bulguları gözlemlenecek kayıt altına alınarak doktora bildirilecek.                                                                                                                5.Gerekli durumlarda kültür örnegi alınacak ve doktor istemine göre tedavisi uygulanacak.       
6.EL YIKAMA  talimatına uygun haraket edilecek.                                                              7.Pnömoni ve komplikasyonları önlemek için                                                                        a. hastaya ılık içecekler içirilecek.                                                                                       b. fizyoterapistle işbirliği yapılarak derin solunum ve öksürme egzersizleri uygulatılacak.       
8.Ziyaretçi kısıtlaması yapılacak                                                                                      .9.Hastanın diyeti diyetisyenle konuşularak kalori ve protein açısından zengin olacak sekilde planlanacak.                                                                                                                  10.Enfeksiyonun bulaşıcılığı ,nedenleri ve riskleri konusunda hasta ve ailesi egitilecek.

15.HAREKET KISITLILIĞI

1.Erken ve yeterli mobiliasyon .                     2. Yatak istirahatine bağlı komplikasyon gelişimini önlemek

1.Hastaya hareket kısıtlaması konusunda gerekli acıklamaları yaparak başlangıçta agrı olabilecegini söyleyerek psikolojik destek saglanacak.                                                   2.Fizyo terapist ile işbirliği yapılarak uygun aktivite programının etkin bir şekilde uygulanması saglanacak.                                                                                                                      3.Hasta konstipason .v.b komplikasyonlar açısından  gözlemlenecek                                    
4.Hasta bası yarası açısından gözlemlenecek ve bası yarasının önlenmesi ve tedavisi talimatı dogrultusunda izlenecek.                                                                                       5.Düşme riskine karşı gerekli önlemler alınacak.

16.HİJYEN EKSİKLİĞİ

1.Bireysel temizliği ve rahatlığı sağlamak

1.Bazı işlevleri yapmakta zorlanıyorsa destekleyerek yapmasını sağlayacak.                       
2.Hastanın hijyenik ihtiyaçları belirlenecek.                                                                           3.Ağız bakımı verilecek veya dişleri fırçalanacak.                                                                   4.Hasta yatağa bağımlı ise ihtiyaç ve alışkanlıklarına göre tüm hijyenik gereksinimleri karşılanacak.                                                                                                                  5.Pijama ve gecelik değiştirilecek.                                                                                 6.Hastanın mahremiyetine özen gösterilecek

17.HİPERTERMİ

1.Vücut sıcaklığını normal sınırlara indirmek ve korumak

1.Yeterli sıvı alımının önemi kontrendike bir durum yoksa öğretilecek.                                
2.Aldığı -çıkardığı sıvı takibi yapılacak.                                                                                  3.Oda ısısı düşürülecek.                                                                                                  4.Fazla /kalın giysileri çıkarılacak giysilerin pamuklu olması sağlanacak.                             
5.Düzenli aralıklarla vücut ısısı kontrol edilecek.                                                                  6.Soğuk uygulama ve  doktor istemine göre antipiretik uygulanacak.                           
7.Doktor istemine göre kültür alınacak ve isteme uygun antibiyotik tedavisi uygulanacak

18.HİPOTERMİ

1.Vücut sıcaklığını normal sınırlara çıkarmak  ve korumak

1.Düzenli aralıklarla vücut ısısı kontrol edilecek.                                                          2.Hasta örtülecek gerekirse ısıtıcı battaniye kullanılacak.                                                     3.Vücut sıcaklığını koruyacak giysiler giydirilecek.19.İDRAR TUTAMAMA/KAÇIRMA

1.İnkontinansı kontrol altına almak.

1.Günlük idrar miktarı,miksiyon sıklığı,kaydedilecek,nedeni araştırılacak.                 2.İnkontinans tipi belirlenecek (glob,taşıma tipinde inkontinans  veya kalıcı kateterden sonra belirlenecek).                                                                                                       3.Eliminasyon düzenlemek için 2 saatte bir veya gerektikçe ördek veya komod kullanılacak.    4.Doktor ile iletişime geçilerek uygunsa sıvı kısıtlaması yapılacak.                                5.Perine bakımı verilecek cilt doku bütünlüğü yönünden kontrol edilecek.                  6.Mesane sondası uygulanan hastalarda idrar torbası mesaneden 30 cm aşağıda tutulacak.    7.Enfeksiyon belirti ve bulguları takip edilecek.                                                                      8.Hasta ve ailesine inkontinans konusunda eğitim verilecek.                                        9.Mesane sondası uygulaması sonlandırılması açısından hasta sürekli değerlendirilecek.

20.İLETİŞİMDE BOZULMA

1.Etkili iletişim kurmasını sağlamak.

1.İletişim güçlüğünün şekli belirlenecek.(Okuyamama,konuşamama,duymama,tekrarlayamama,uygun kelimeyi bulamama vb. )2.Konuşurken yüz hastaya dönük duracak.                                                               3.Cevabı ''Evet'' ya da ''Hayır' olan kısa ,basit sorular sorulacak.                                    4.Yavaş konuşulacak ve cevap vermesi için zaman tanınacak.                                  5.Hatırlamaya çalıştığı kelimeyi kendisinin bulması için fırsat ve zaman tanınacak .   6.Alternatif iletişim yöntemlerinden yararlanılacak[Resim,kağıt,kalem v.b.].                   7.Beden dili kullanılarak sözel iletişim desteklenecek.                                                 8.Aileye iletişim sağlamada bilgiler verilecek.'

21.KAN BASINCI DEĞİŞİKLİĞİ

1.Hastanın durumunun gerektirdiği kan basıncı düzeylerini saglamak.

1.Tansiyon takibi yapılacak ve hastanın durumunun gerektirdiği kan basıncı değerlerinden sapmalar doktora haber verilecek.                                                                                
 2.Doktor istemine göre aldığı-cıkardığı sıvı ve diürez takibi yapılacak.                             3.Hipotansiyon varlığında alt ekstremiteler yükseltilecek.                                                     4.Hasta pozisyon değişimi ve mobilizasyon konusunda bilgilendirilecek.                                 5.Doktor istemine göre medikal tedavi uygulanacak.                                                              6.Diyet ve düzenli ilaç kullanımı hakkında bilgi eksikliği giderilecek.

22.KAN ŞEKERİ DÜZEYİNDE DEĞİŞİKLİKLER

1.Kan şekeri düzeyininormal sınırlarda ttmak,değişiklik olursa tedavisini sağlamak

1.Kan şekeri düzeyi takip edilecek.                                                                             2.hipoglisemi belirti ve bulguları takip edilecek.(terleme, titreme,çarpıntı,şuur   bulanıklığı,halsizlik,sinirlilik.                                                                                           3.hipoglisemi saptanmış ise;                                                                                                   a.Doktora bildirilecek doktor istemine göre uygulama yapılacak                                             .b.Diabet hemşiresi ile iletişime geçilecek,hasta ve yakınları bilgilendirilecekler.(diabet tanısı,komplikasyonları ,insulin enjeksiyonu ve yaşam şeklindeki değişiklikler konusunda .4.Hiperglisemi yönünden takip edilecek.                                                                            5.Hastanın durumuna göre kan şekeri değerindeki sapmalar doktora haber verilecek.

23.KANAMA RİSKİ

1.Kanama belirti ve bulgularını erken tanımak.2.Oluşabilecek kanamaları önlemek

1.Doktor istemine göre trombosit ,Htc,Hb kontrolü için kan örneği alınacak.                             2.Hastayı travmalardan korunacak.                                                                                   
 3.IM enjeksiyonlardan kaçınılacak ,yapmanız gerekiyorsa ince uç kullanılacak.                       4.IV katater takarken dikkatli olunacak turnike fazla sıkmayacak.                                   5.Ağızdan ,rektal yolla ve idrarla kan gelip gelmediği deri altı kanamaları dikkatle gözlemlenecek,hasta eğitilecek.                                                                                  6.Gizli (internal)kanama belirti ve bulgularına karşı uyanık olunacak.(korku  ,endişe,huzursuzluk,susuzluk,soguk ve solgun deri,vücut ısısının süşmesi ,tansiyon düşmesi,kulakta çınlama).                                                                                       7.İnsizyon yeri pansumanları ,kanama yönünden gözlemlenecek.                                      8.Drenden gelen miktarın kontrolü dikkatli bir şekilde yapılacak.Gelen miktar beklenenden fazla ise doktoruna haber verilecek.                                                                     9.Kanamaya neden olabilecek herhangi bir uygulama yapılacaksa ,gerekli önlemler doktor istemiyle hazırlanır.                                                                                                10.Antikoagülan kullanılan hastaların PT,aPTT ve INR  takibi yapılacak.Sonuçlar doktoruna bildirilecek.

24.KONSTİPASYON RİSKİ

1.Konstipasyon gelişimini önlemek ,gelişmişse gidermek

1Hastaneye yatmadan önceki defekasyon alışkanlığı sorgulanacak.                                      2.Her gün karında distansiyon ,agrı ve defekasyona cıkıp cıkmadığı sorgulanıp takip formuna yazılacak.                                                                                                              3.Diyetisyenle işbirliği yaparak,posalı yiyeceklerede yer verilen bir diyet programı uygulanacak.                                                                                                                  4.Kontrendike degil ise sıvı alımı desteklenecek.                                                        5.Kontrendike degil ise erken mobilizasyon saglanacak.                                                        6.Belirli aralıklarla komod/wc 'ye oturtulacak.                                                                        7.LH 'de doktor istemindeki Laksatif/sulu lavman uygulanıp etkisi gözlemlenecek.                    8.Hasta mahremiyetine özen gösterilecek.

25.ÖDEM

1.Sıvı volüm fazlalığını önlemek

1.Vital bulgu ,aldığı -çıkarttığı ve kilo takibi yapılacak.                                                      2.Diyetinde tuz kısıtlamasının önemi anlatılacak.                                                          
3.Deri cilt ve doku bütünlüğü açısından gözlemlenecek.                                                         4.Ödemli bölge yüksek tutulacak ve travmalardan korunacak.                                                 5.Doktor istemine göre diüretik uygulanacak.                                                               
 6.Doktor istemine göre elektrolit yapılacak.

26.PERİFERİK DOKU PERFÜZYONU

1.Erken farketmek tedavi edilmesini sağlamak

1.Ekstremite tek taraflı ısı artışı,ödem,ağrı yönünden değerlendirilecek.                            2.Periferik iskemi yönünden değerlendirilecek.(ciltte solukluk,periferal nabızlarda alınamama)   3.Order edilen varis corabı giydirilecek(paralize bacağa).                                               
 4.Hasta mümkün olduğunca erken mobilize edilecek(oturtma ve yürütmek).                          5.Tromboz gelişirse ekstremite elevasyonu yapılacak.(masaj ve fizyoterapi yapılmayacak).     6.Ekstremite sıcak tutulacak ve travmalardan korunacak.(pozisyon ve destekle vb)

27.TRAVMA RİSKİ                          (Düşme yaralanma)

1.Hastayı travmalardan korumak

1.Hasta güvenliği prosedürü uygulanacak.                                                                     
2.Hasta ....................degerlendirme talimatı (düşme talimatı).                                                          3.Gerekli önlemler alınacak.                                                                                                                     4.Hasta kaldırmadan önce denge kontrolü yapılacak,ortostatik hipotansiyona dikkat edilecek.
 5.Ayakta denge kontrolü yapıldıktan sonra uygun yardımcı araç ile yürütülecek.                        
6.Güvenli  bir çevre oluşturulacak.(Batıcı,kesici aletler uzaklaştırılır,yatak kenarları yastıkla desteklenir).                                                                                                                                            7.Hastanın bilinci degerlendirilecek.(yer,zaman,kişi,olay oryantasyonu).                                  
 8.Hastaya takılı kataterlerin güvenliği sağlanacak.                                                                              9.Lüzum halinde Doktor order ile hasta kısıtlandırılacak.                                                                    10.Kısıtlama bölgeleri kısıtlama takip formu dogrultusunda kontrol edilecek.                             
11.Aileye kısıtlama konusunda detaylı bilgi verilecek.                                                                
12.Doktorun order ettiği tedavi uygulanacak.

27.TRAVMA RİSKİ                        (Düşme yaralanma)                           COCUKLARA YÖNELİK GİRİŞİMLER

1.Hastayı travmalardan korumak

1.Ebeveynleere bebek ve çocukların yeteneklerinde hızlı değişimler olduğunu ve önlemler almaları gerektiği anlatılacak.                                                                                                                                   2.Küçük çocukların devamlı izlenmesi ebeveynlerle konuşulacak.                                                   3.Bakınız travma riski (Genel girişimler)

28.UYKU DÜZENİNDE BOZULMA

1.Hasta yeterli ve rahat uyuduğunu ifade edecek.

1.Hastanın daha önceki uyku alışkanlıkları öğrenilip bunlar dikkate alınacak.                         
2.Hastanın mümkün olduğunca gündüz uyuması engellenecek.                                                    
 3.Gece uyumasını engelleyecek etkenler ortadan kaldırılacak.(Ses,ışık,kalabalık).                  
4.Tedavi ve  uygulamaların uykusunu bölmeyecek şekilde ayarlanması sağlanacak.   
5.Uykusuzluğun nedeni agrı ise uygun girişimler planlanıp uygulanacak.(Ağrı takip  formu doğrultusunda).                                                                                                                                            6.Doktor isteminde yer alan uyku ilacı verilecek.

29.YETERSİZ SOLUNUM VE ETKİSİZ HAVA YOLU AÇIKLIĞI

1.Etkin hava yolu temizliğinin ve yeterli solunumun sağlanması.

1.Kontraendike değilse semi fowler  pozisyonu verilece .                                                           
2.Solunum hızı, derinliği,ritmi,yardımcı kasların kullanılması,solunum sesleri,öksürük,balgam karakteristiği(renk,koku,miktar,kıvam)yönünden değerlendirilecek.                                               
 3.Hasta sekresyon miktarı ve rengindeki değişiklikleri ve hiper termi acçısından takip edilecek. 4.Gerekirse hava yolları aspire edilecek(nazotrakeal,nazofarengeal).                                     
5.Gerekirse fizyoterapist ile iletişime geçilerek hastanın derin solunum ve öksürük egzersizleri yapması sağlanacak.                                                                                                                         
6.Sekresyonları kolay atması için  hastanın durumuna göre pozisyon değişikliği yapılacak.(2 saatte bir)gerekirse postral drenaj sağlanacak.                                                                                                     7.Sık sık ağız bakımı verilecek.                                                                                                                      8.Hasta ve ailesi beslenme sırasında aspirasyonu önleme ve gerekirse yapılacaklar konusunda eğitilecek.                                                                                                                                                             9.Kontraendike değilse yeterli sıvı alımı sağlanacak.                                                                           10.Gerekirse doktor ile iletişime geçilerek kan gazı bakılacak.                                                        11.Doktor orderina göre bronkodilatör,ekspektoran,steroid ve antibiotik tedavileri yapılacak.     
12.Oksijen tedavisi order edilirse nemlendirilerek ,belirlenen hızda verilecek.                             
13.Olası entübasyon için gerekli malzemeler hazır bulundurulacak.                                                    14.Mekanik ventilasyon ile takip edilen hastada ,entübasyon tüpünün seviyesi,bilateral solunum sesleri ,parametreleri takip edilecek.                                                                                                        
15.Bebek ve çocuklarda burun tıkanıklığı varsa Serum Fizyolojik  ile temizlenecek.

30.YUTMADA BOZUKLUK /ASPİRASYON RİSKİ

1.Yiyecek sıvı ve sekresyonu aspire etmesini önlemek.        2.Beslenmeyi sürdürmek

1.Ağızda biriken sekresyonlar sürekli aspire edilecek.                                                                   2.Beslenme sırasında hasta semi fowler pozisyonunda olacak ve başı dik öne dogru tutulacak.      
3. Su yerine kıvamı daha yoğun sıvılar tercih edilecek.                                                                         4.Hasta sık ,küçük öğünler şeklinde beslenecek.                                                                                 5.Acele edilmeyecek ağzındakileri yutması için zaman tanınacak.                                                       6.Ağız içinde yiyecek kalıntısı olup olmadığı kontrol edilecek ve ağız bakımı verilecek.                7.Hasta aspirasyon açısından gözlemlenecek.                                                                                         8.NG ile beslenen hastalarda toleransı kontrol edilecek.                                                                            9.Bulantı-kusması olan hastalar dikkatli gözlemlenecek ve doktoruna bilgi verilecek. Doktora yutma güçlüğü var ise  bildirilecek .

37 yorum:

 1. Öncelikle bir meslektaşım olarak bu blogu açtığın için tebrik ederim yeni gelecek erkek hemşire adaylarına daha fazla bilgi sahibi edebilirsin deneyimlerinin hepsini burada görmek isterim benim de yapmış olduğum bu meslek adına bir sitem var bu siteye de seni ve tüm hemşireleri beklerim http://www.bakimplanlari.com

  YanıtlaSil
 2. bence hastalığa özgü bakım planları olmalı bu şekilde hiç biri işe yarar gözükmüyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hastalığa ait hemşirelik bakım örneği arıyorsan:
   http://www.bakimplani.com adresini kontrol etmeni öneririm

   Sil
  2. Siteniz çok güzelmiş çok saolun çok işe yaradı :)

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. http://kadinvehastaliklari.com/kategori/hemsirelik-bakimlari/ adresinde hastalığa özgü bakım planlarına ve alt kategorisinde tüm NANDA hemşirelik tanılarına ulaşabilirsiniz.

   Sil
 3. ıse yarar gözükmüyor sıradaaaaan ve basıtt

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. DAHA İYİSİNİ SEN YAP ZAMAN

   Sil
 4. özenli ve güzel olmuş çok katkısı olacak bi örnek teşşekürler

  YanıtlaSil
 5. Ay çok tesekkurler cok katkısı oldu yapanlardan allah razı olsun

  YanıtlaSil
 6. cok katkısı oldu tesekkurler

  YanıtlaSil
 7. Siz meslektaşlarıma teşekkür ederim. Erkek hemşireler olarak çok beğendik.

  YanıtlaSil
 8. şu bakım planlarından ne çektik be

  YanıtlaSil
 9. yeterli değil

  YanıtlaSil
 10. http://hemsire.bakimplanlari.com/ bu sitede buradan daha fazlası var

  YanıtlaSil
 11. Teşekkür ediyorum erkek değilim ama çok işime yaradı

  YanıtlaSil
 12. Teşekkür ediyorum erkek değilim ama çok işime yaradı

  YanıtlaSil
 13. http://kadinvehastaliklari.com/kategori/hemsirelik-bakimlari/hemsirelik-tanilari/ burada tüm tanılara detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 14. Salı günü sınavım var çok yardımcı oldu çok teşekkür ediyorum. :)

  YanıtlaSil
 15. fat çev hemsireye selam olsun

  YanıtlaSil
 16. 'Adı lazım değil, baş harfi Ayş Ölçen' adlı arkadaşıma katılıyorum, çok iyi geldi, oh mis :)

  YanıtlaSil
 17. Bu site, ömrüm hayatımda görüp görebileceğim en iyi site. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg sizden örnek almalı :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bence de hatta hemşireler için facebook gibi bir şey açılsa ne kadar güzel olur

   Sil
  2. Aynen kardeşim, sen nasıl datlısın öyle, şekerci mi baban senin ? :D

   Sil
 18. Siteye girmiyo linke tıkladım

  YanıtlaSil
 19. ev halkı tespit fişi için bakım planı yapmam gerekiyor lütfen acil yardım

  YanıtlaSil
 20. Çok açıklayıcı güzel bir içerik olmuş, teşekkürler.

  YanıtlaSil
 21. Çok güzel yazı teşekkürler

  YanıtlaSil
 22. http://www.bakiciilan.net / 0532 064 03 31 tamamen ücretsiz google ilanınızın üst sıralarda yer alması ücretsiz olarak bakıcı arayanlara ve bakıcılara ulaşma imkanı. Kategoriler ; bebek bakıcısı ilanları, bebek bakıcısı aranıyor, bebek bakıcısı iş arıyor, çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı, yaşlı bakıcısı, dadı, hemşire, refakatçi, ev işlerine yardımcı yatılı ve gündüzlü yerli yabancı personeller. Yüzlerce firmanın binlerce iş arayanın bulunduğu site. http://www.bakiciilan.net / çocuk bakıcısı/ bebek bakıcısı/ hasta bakıcısı/dadı/hemşire arıyorum diyenler…

  YanıtlaSil
 23. güzel ve yararlı bir site bana şahsen çok yararlı oldu :)

  YanıtlaSil
 24. Başarılı bir bilgi paylaşımı. Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 25. Gerçekten çok başarılı bir konu olmuş teşekür ederim .

  YanıtlaSil
 26. 2015 - 2017 Nanda Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planlarına ulaşmak için:

  http://www.hemsire.com/nanda/hemsirelik-tani-listesi-ve-bakim-planlari-h525.html

  linkini ziyaret edebilirsiniz.

  YanıtlaSil
 27. Post sağlama kavramını anlama! Bir kişiye değer veriyoruz. Çok daha fazla soru yöneltmek için çok daha fazla gitmek istiyorum
  boyun fıtığı ameliyatı

  YanıtlaSil